Krótka charakterystyka heksanu, czyli rozpuszczalnika, który jest powszechnie stosowany w przemyśle olejarskim.

Tłoczenie jest najstarszą metodą otrzymywania oleju z nasion. Z powodu, że w wytłokach zostaje ok 15%-20% tłuszczu przemysł olejarski stosuje tzw. ekstrakcje rozpuszczalnikiem.

Proces ten polega na zanurzaniu wytłoków (miazgi nasiennej) w heksanie (rozpuszczalniku ropopochodnym). Dzięki temu, w wyniku dyfuzji, wydobywa się pozostały w wytłokach tłuszcz. Powstałą frakcję poddaje się destylacji w celu usunięcia rozpuszczalnika. W ten sposób wydajność powiększa się o kolejne kilkanaście procent i wszyscy są zadowoleni. Ale czy na pewno wszyscy?

Heksan jest substancją zakwalifikowaną do niebezpiecznych:

  • Ma działanie szkodliwe na drogi oddechowe, którego pary mogą powodować senność, oszołomienie, zawroty i bóle głowy.
  • Podrażnia usta, gardło, płuca i żołądek
  • Działa drażniąco na oczy i skórę.
  • W przypadku połknięcia może powodować uszkodzenie płuc.
  • Powoduje ryzyko upośledzenia płodności.
  • W następstwie długotrwałego narażenia może powodować uszkodzenie narządów lub stworzyć poważne zagrożenie zdrowia.
  • Ma działanie toksyczne na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  • Jest wysoce łatwopalny. Pary są cięższe od powietrza, mogą przemieszczać się nad podłożem, w kontakcie z powietrzem mogą powstać wybuchowe mieszaniny. Ryzyko zapłonu przy nagromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
  • Zastanówmy się, czy olej, do produkcji którego stosuje się wyżej wspomniany preparat, można nazwać „produktem spożywczym”?

Comments (0)

No comments at this moment
Produkt dodany do ulubionych